Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 700

Msza św.: godz. 900

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 700
Msza św.: godz. 1730


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Spis Księży Wikariuszów parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim

1. 1606 ks. Marcin Wółkaniec
2. 1651 ks. Mateusz Lendzic
3. 1654 ks. Jan Czechowicz
4. 1705 ks. Jakub Trybalski
5. 1727-1729 ks. Bartłomiej Pękarzewski
6. 1731 ks. Mateusz Walawski
7. 1731-1736 ks. Andrzej Szejdawski
8. 1738-1738 ks. Jan Rogowski
9. 1763 ks. Andrzej Buczyński
10. 1782-1784 ks. Szymon Szyngalski
11. 1783-1784 ks. Piotr Nadechowicz
12. 1784 ks. Ludwik Kwiatkowski
13. 1785 o. Pantaleon Dulibanowicz OFM
14. 1785 ks. Dariusz Kozdrowicz
15. 1786 ks. Jan Chłądowski
16. 1839 ks. Wojciech Kolankiewicz
17. 1840-1841 ks. Andrzej Sołtysik
18. 1841 ks. Jan Górecki
19. 1841 ks. Jan Zielenkiewicz
20. 1842 ks. Paweł Wiechnicki
21. 1844-1846 ks. Franciszek Zubrzycki
22. 1846-1847 ks. Józef Franz
23. 1847-1850 Ks. Alwary Węgliński
24. 1850-1852 ks. Józef Karpiński
25. 1863 ks. Jan Wojtuń
26. 1864 ks. Walenty Wojciechowski
27. 1867-1869 ks. Jan Mikuś
28. 1869-1870 ks. Edward Kotecki
29. 1878 ks. Emil Zygmunt
30. 1879-1881 ks. Wojciech Białas
31. 1881-1884 ks. Edward Związkiewicz
32. 1884-1888 ks. Walenty Trojnar
33. 1888-1892 ks. Andrzej Łyczko
34. 1892 ks. Antoni Kostecki
35. 1892-1894 ks. Michał Tokarski
36. 1894-1895 ks. Stanisław Kotyrha
37. 1895 ks. Stanisław Knap
38. 1895-1902 ks. Antoni Ziobro
39. 1902-1904 ks. Jan Gałuszka
40. 1904-1905 ks. Franciszek Salezy Tenczar
41. 1905-1907 Ks. Apolinary Żarnowski
42. 1907-1909 ks. Władysław Barcikowski
43. 1909-1910 ks. Eugeniusz Okoń
44. 1910-1911 ks. Stanisław Nawrocki
45. 1911-1913 ks. Kazimierz Gąsior
46. 1913-1915 ks. Jan Reichel
47. 1916-1919 ks. Jan Tarnkowski
48. 1919-1921 ks. Józef Panek
49. 1921-1922 ks. Bronisław Stankiewicz
50. 1922 ks. Marian Borowiec
51. 1923-1925 ks. Karol Złotek
52. 1925 ks. Karol Wierzbicki
53. 1925-1932 ks. Michał Buniowski
54. 1932-1944 ks. Gustaw Nahajski - katecheta
55. 1935-1936 ks. Wojciech Misiewicz
56. 1936-1937 ks. Kazimierz Dziopak
57. 1937-1938 ks. Bronisław Dulniawka
58. 1937-1939 ks. Zbigniew Chimiak
59. 1940-1944 ks. Józef Rożek
60. 1945 ks. Władysław Orzechowski
61. 1953-1954 ks. Jerzy Blira
62. 1954-1955 ks. Władysław Grzesik
63. 1955-1957 ks. Antoni Grzyś
64. 1957 ks. Mieczysław Pudełkiewicz
65. 1957-1959 ks. Antoni Sroka
66. 1959-1962 ks. Karol Musiał
67. 1962-1964 ks. Józef Kluz
68. 1964 ks. Franciszek Nowak
69. 1964-1967 ks. Stanisław Rogala
70. 1974-1977 ks. Kazimierz Florek
71. 1977-1980 ks. Wojciech Pepera
72. 1980-1981 ks. Zdzisław Rakoczy
73. 1987-1989 ks. Henryk Pszona
74. 1989-1991 ks. Wiesław Pytko
75. 1991-1992 ks. Paweł Filip
76. 1992-1994 ks. Marian Bądal
77. 1994-2000 ks. Piotr Błażko
78. 2000-2002 ks. Adam Chrząszcz
79. 2002-2004 ks. Mirosław Baran
80. 2004-2008 ks. Antoni Trzyna
81. 2008-2013 ks. Jacek Bartnik
82. 2013-2014 ks. Krzysztof Zwoliński
83. 2014-2016 ks. Damian Rokosz
84. 2016-2021 ks. Grzegorz Gładysz
85. 2021-2022 ks. Marek Bacior
86. 2022 -       ks. Paweł Jakubczyk