Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 730

Msza św.: godz. 930

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 1700


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

INTENCJE MSZALNE 20.01.2020r.  -  26.01.2020r.

 

Poniedziałek

20.01.2019r.

730

+ Genowefa Drozdowicz od wnuków

730

+ Genowefa Drozdowicz od wnuków

1700

+Marian od siostry z rodziną

Wtorek

21.01.2019r.

700

+ Genowefa Drozdowicz od  rodziny Mierzwów

 

700

+ Genowefa Drozdowicz od  wnuczki Agaty z rodziną

1700

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej

Środa

22.01.2020r.

700

 + Genowefa Drozdowicz od  sąsiadów Lilki i Janka

700

+ Genowefa Drozdowicz od Wiesławy, Stanisławy i sąsiadki

1700

+ Kazimiera Stanowska od wnuka Dariusza z żoną

Czwartek

23.01.2020r.

700

+ Genowefa Drozdowicz od  chrzestnej Ireny Pawełek z rodziną

700

+

 

1700

+ Kazimiera Stanowska od Kazimiery Pietryka z Dylągówki

Piątek

24.01.2020r.

700

 + Genowefa Drozdowicz od uczestników pogrzebu

700

+ Genowefa Drozdowicz od uczestników pogrzebu

1700

+Janusz Zieleń od Jadwigi i Lucjana Jakubowskich

Sobota

25.01.2020r.

700

+ Genowefa  Drozdowicz od  uczestników pogrzebu

700

+ Genowefa Drozdowicz od  uczestników pogrzebu

1700

+Kazimiera Stanowska od wnuczka Arkadiusza z rodzeństwem

Niedziela

26.01.2020r.

730

 

930

Za parafian

1100

+Tadeusz 9 rocz. śmierci

 

1500

+ Genowefa Drozdowicz  1 rocz. Śmierci ,+ Feliks 21 rocz.