Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 700

Msza św.: godz. 900

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 700
Msza św.: godz. 1730


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

INTENCJE MSZALNE 06.02.2023r.  -  12.02.2023r.

 

Poniedziałek

06.02.2023r.

700

1.+Dariusz Lisak od cioci Ani

 

700

+

1700

+Jan Pawełek od uczestników pogrzebu

Wtorek 07.02.2023r.

700

+Dariusz Lisak od kuzynek

700

1.+ Dariusz Lisak od rodziny Gwizdała

 

1700

 +Emilia Bury 5 rocz.

Środa

08.02.2023r.

700

1. + Dariusz Lisak od rodz. Ślemp

 

700

+Dariusz Lisak od Krystyny Paczkowskiej

1700

+ Jan Pawełek od uczestników pogrzebu

Czwartek

09.02.2023r.

700

1.+ Dariusz Lisak od Dariusza Paczkowskiego

2.+ Dariusz Lisak od uczestników pogrzebu

700

 

1700

+ Jan Pawełek od uczestników pogrzebu

 

Piątek

10.02.2023r.

700

1.+ Dariusz Lisak od uczestników pogrzebu

2.+ Dariusz Lisak od uczestników pogrzebu

 

1700

 

1700

1.+ Bolesław

 

Sobota

11.02.2023r.

700

1.+ .+ Dariusz Lisak od uczestników pogrzebu

2.+

1700

 

1700

+z rodz. Kawaliło, Jamrozików, Kądziołków

Niedziela

12.02.2023r.

700

+ Jan Pawełek od uczestników pogrzebu

900

Za parafian

1100

+Stefan Łysiak 1 rocz.

 

1500

+.Aleksander Cynk 13 rocz. Od brata Krzysztofa z rodziną