Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 730

Msza św.: godz. 930

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 1700


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

INTENCJE MSZALNE 24.06.2019r.  -  30.06.2019r.

 

Poniedziałek

24.06.2018r.

700

+ Stefan Gajewski – od rodziny Raszpla

 

700

+ Stefan Gajewski – od rodziny Borowicz

1800

+Helena, Jan , Wróbel kolejna rocznica śmierci – intencja syna z rodziną

Wtorek

25.06.2019r.

700

+ Stefan Gajewski –od Ireny z mężem

 

700

 + Stefan Gajewski – od pracowników siostry Ireny

1800

+Janina Jamrozik – od rodziny Dobosz

Środa

26.06.2019r.

700

+ Stefan Gajewski – od mamy

700

+ Stefan Gajewski –  od chrześniaka Sławomira z rodz.

1800

+Janina Jamrozik 30 dzień od śmierci

Czwartek

27.06.2019r.

700

+ Stefan Gajewski – od rodziny Trzynów

 

700

+ Stefan Gajewski – od kuzynki Stanisławy z rodz.

1800

+Jan, Katarzyna, Feliks, Mieczysław, Kazimierz, Maria, Stanisława/F/, Helena Kurpyta

Piątek

28.06.2019r.

700

+Stefan Gajewski od rodziny Nazimków

 

700

+ Stefan Gajewski od Marii  Dziak z rodziną

1800

 

Sobota

29.06.2019r.

700

1.+ Stefan Gajewski od rodziny Pałaców

2.+ Stefan Gajewski od kuzynki Krystyny z rodziną

1800

 

1800

 +

Niedziela

30.06.2019r.

730

+Za parafian

930

+Jan Fołta

1100

O zdrowie, Bł. Boże dla Michała Gmyrek z racji urodzin

 

1500

+ Sabina Warchoł 9 rocz.