Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 730

Msza św.: godz. 930

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 1700


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

INTENCJE MSZALNE 11.11.2019r.  -  17.11.2019r.

 

Poniedziałek

11.11.2018r.

730

+Stanisław Chochura 1 rocz. śmierci

930

+Anna, Józef, Jan Szmulik

1100

W int. Ojczyzny – intencja Pana Wójta i Rady Gminy  

Wtorek

12.11.2019r.

700

+ Stanisław Chochura od uczestników pogrzebu

700

 + Stanisław Chochura od uczestników pogrzebu

1700

+ Weronika Gołąb – 6 rocz. śmierci

Środa

13.11.2019r.

700

 + Stanisław Chochura od uczestników pogrzebu

1700

+ Stanisława/f/, Feliks, Jerzy, Stefania

1700

+ Maria Makara 7 dzień od śmierci – o córki Janiny z mężem

Czwartek

14.11.2019r.

700

+ Stanisław Chochura od Przemysława Kolano

700

+Stanisław Chochura od Pawła Kolano

1700

+Cecylia Jamrozik 30 dzień – od córki z rodziną

Piątek

15.11.2019r.

700

 + Stanisław Chochura od Kazimierza Piątek z rodziną

 

700

+ Stanisław Chochura od Ryszarda i Teresy Kolano

1700

+Maria Józef Zięba

 

Sobota

16.11.2019r.

700

+Stanisław Chochura od sąsiadów Elżbiety i Piotra Fołta z rodziną

700

+Stanisław Chochura od sąsiadów Warchoł Jan, Janina, Renata, Wiesław

1700

 +Zygmunt Władysława/f/ Jaworski ,

Niedziela

17.11.2019r.

730

+Waleria/f/Michał, Zbigniew Solarz

 

930

Za parafian

1100

1+Janina 9 rocz., Franciszek, Tadeusz

 

 

1500

W int. Grażyny Dzik i syna Łukasza, + z rodziny Dzik, Kurczak, Wójcik Stanisław Wieczorek