Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 730

Msza św.: godz. 930

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 1700


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

INTENCJE MSZALNE 22.02.2021r.  -  28.02.2021r.

 

Poniedziałek

22.02.2021r.

700

1.+ Cecylia Jamrozik od uczestników pogrzebu

2.+ Cecylia Jamrozik od uczestników pogrzebu

1700

+ Wiktoria, Walenty Piątek, Anna, Jakub Bury

1700

 

Wtorek

23.02.2021r.

700

+ Cecylia Jamrozik od uczestników pogrzebu

700

 + Cecylia Jamrozik od uczestników pogrzebu

1700

1+Stanisław Bury 7 rocz. Śmie, Kazimiera Bury

2+

Środa

24.02.2021r.

700

1.+Adela Gmyrek od uczestników pogrzebu

2.+ Adela Gmyrek od uczestników pogrzebu

1700

 + Stanisława Dzik od kolegów i koleżanek z pracy córki Bożeny

1700

 + Stanisława Dzik od kolegów i koleżanek z pracy córki Bożeny

Czwartek

25.02.2021r.

700

1.+ Adela Gmyrek od uczestników pogrzebu

2.+ Adela Gmyrek od uczestników pogrzebu

1700

+Bronisław Makara 12 rocz., Cecylia Makara

1700

+ Janina Szpindor 3 rocz. Int. Córki Jadwigi z mężem i wnukami

Piątek

26.02.2021r.

700

 + Cecylia Jamrozik od uczestników pogrzebu

900

+ Józef, Teresa, Tadeusz

1700

1.+ Stanisława Dzik od kolegów i koleżanek z pracy córki Bożeny

2.+ Stanisława Dzik od kolegów i koleżanek z pracy córki Bożeny

Sobota

27.02.2021r.

700

1.+ Adela Gmyrek od uczestników pogrzebu

2.+ Adela Gmyrek od uczestników pogrzebu

700

 

00

1500+ Bernadeta Żurek

1700+Janiana Słupek, Kazimierz Mazur

Niedziela

28.02.2021r.

 

630+ Genowefa Guzy int . P. organisty

800 + Karolina, Józef Siwarscy, Bartłomiej Jamrozik

930

+Zofia , Walerian Chochura

1100

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże Bł. I opiekę Matki Bożej dla Zofii i Jana Kucaj w 45 r. ślubu 

 

00

1330 za parafian

1500+ Stanisława Dzik od kolegów i koleżanek z pracy córki Bożeny