Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 730

Msza św.: godz. 930

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 1700


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Ogłoszenia10.11.2019

 

  1. Msza Święta w tygodniu rano o 700, wieczorem  o 1700,
  2. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Za tydzień składka na remont kościoła.
  3. W poniedziałek rocznica odzyskania niepodległości. Msza Święta 730, 930, 1100 - w int Ojczyzny – int Pana Wójta i Rady Gminy. Nie będzie po południu Mszy Świętej.
  4. W środę o 1600 spotkanie ministrantów, po Mszy Świętej spotkanie przed bierzmowaniem uczniów klasy VI.
  5. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od 1600 z nabożeństwem dziękczynno Błagalnym do Św. Jana Pawła II .
  6. W piątek po Mszy Świętej spotkanie KSM-u.
  7. Od 15.XI w salce w Kańczudze o godz. 1900 rozpocznie się Kurs przedmałżeński. Kto takiego kursu niema a zamierza zawrzeć związek  małżeński powinien go zacząć.

Pod hasłem „Polak z sercem” podziel się z potrzebującymi rodakami na wschodzie KSM w przyszłą niedzielę w salce będzie zbierać artykuły spożywcze, chemiczne, szkolne i gry. Szczegóły na afiszu w gablotce.

  1. Msza Święta za + Stanisław Chochura rano we wtorek i  w środę od uczestników pogrzebu, czwartek od Przemysława i Pawła Kolano, w piątek od Kazimierza Piątek z rodziną i od Ryszarda , Teresy Kolano, w sobotę od sąsiadów Elżbiety i Piotra Fołta z rodziną oraz sąsiadów Warchoł Jana, Janiny, Renaty i Wiesława. Za + Marię Makara w środę wieczorem  7 dzień od śmierci od córki Janiny z mężem  , za + Cecylię Jamrozik w czwartek wieczorem w 30 dzień od śmierci.
  2. W czasie pogrzebu + Marii Makara została złożona ofiara od uczestników pogrzebu na 10 Mszy Świętych.

Liturgia dnia


Polecane strony