Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 730

Msza św.: godz. 930

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 1700


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Ogłoszenia 22.04.2019

 

  1. Msza Święta w tygodniu rano o 700, wieczorem  o 1800,
  2. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, na remont organów została złożona ofiara 2585 zł, do banku 3100 zł w kopertach 14.IV i 21.IV – jedna 300 zł, dwie po 200 zł, cztery po 100 zł, dwie po 50 zł. .
  3. Zapraszamy do licznego udziału w wieczornej Nowennie do Miłosierdzia Bożego. 
  4. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od 1700 z nabożeństwem dziękczynno błagalnym do Świętego Jana Kantego, oraz modlitwy błagalne o urodzaje w Święto Świętego Marka .
  5. Msza Święta za + Maria Zawadzka rano w czwartek od Solarz Jolanty i od córki z mężem, w piątek i sobotę od córki z mężem.
  6. W czwartek wieczorem Msza Święta dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla członków i ich rodzin z Róży Świętego Wojciecha.
  7. W niedzielę Msza Święta o 730, i 930 w intencji pielgrzymów do Łagiewnik.
  8. Za tydzień składka do puszek na potrzeby Caritas.

Liturgia dnia


Polecane strony