Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 700

Msza św.: godz. 900

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 700
Msza św.: godz. 1730


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Ogłoszenia 10.12.2023

Dzisiaj Msze Święte o 700, 900, 1100,1500 .

1. Msza Święta w tygodniu rano o 640 roratnia, 1700.  Godzinki zaczniemy śpiewać o 620.

2. Spowiedź przed każdą Mszą Świętą,

3. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, na remont ołtarza została złożona ofiara, 4 kopert –jedna 100 zł, dwie po 200, jedna 400 zł..

4. Dziś składka do puszek na pomoc Kościołom na wschodzie.

5. W przyszłą niedzielę składka na ogrzewanie kościoła.

6. Składam podziękowanie panom, którzy nanieśli drzewa na plebanię, Łukaszowi Kawaliło, Markowi Zawora, Januszowi Wróbel, Mirosławowi Flisak.

7. Dzisiaj Strażacy będą roznosić kalendarze, przyjmijmy ich godnie wspierając w ich potrzebach.

8. Na stoliku są do nabycia świece wigilijne, cena obiadu dla dzieci 10 zł.

9. W środę o 1800 spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych.

  1. W Piątek po Mszy Św. Wieczornej spotkanie KSM.
  2.  W sobotę po Mszy Świętej wieczornej spotkanie dla ministrantów.
  3. W czwartek  nie będzie adoracji z racji montażu okien.
  4. W tym tygodniu pogrzebowe Msze  Święte za + Janina Szpindor.
  5. W tym tygodniu będą zmieniane okna w kościele, w czwartek, piątek , może i w sobotę . Do wysprzątania kościoła proszę w sobotę po obiedzie mieszkańców domów 43, 411, 226 a, 321, 224, 381, 190, 208

Liturgia dnia


Polecane strony