Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 700

Msza św.: godz. 900

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 700
Msza św.: godz. 1730


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim zaprasza do składania ofert na wykonanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kościoła w Jaworniku Polskim". Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wykaz robót
Załacznik nr 4 - Wykaz osób  
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Mapa zasadnicza
Rzut bryły kościoła I
Rzut bryły kościoła II 
Schemat kościoła 
Graficzny układ okna


Wyniki postępowania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze